Osnovno o projektu

O projektu

O projektu

Projekt MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka sufinanciran je iz trilateralnog programa Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. koji će se provoditi tijekom financijskog razdoblja 2014. – 2020. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske znanstveno podupire ovaj projekt.

"Glavni cilj projekta MELAdetect je podizanje svijesti i unaprjeđenje metoda za prevenciju i liječenje melanoma kože, oka i sluznice prijenosom dobre prakse i iskustava u prekograničnom području."

U zemljama partnerima koje pripadaju mediteranskom podneblju s većom insolacijom postoji potreba za podizanjem svijesti u općoj populaciji o melanomu, važnosti ranog otkrivanja te najnovijim mogućnostima liječenja.

Temeljna aktivnost projekta su radionice i predavanja o učestalosti melanoma, važnosti ranog otkrivanja melanoma te novim trendovima u ranom otkrivanju i terapijskim mogućnostima. Radionice će voditi stručnjaci s iskustvom u području dijagnostike i terapije melanoma kože, sluznica i oka. Osim zdravstvenih djelatnika, važna je edukacija nezdravstvenih djelatnika koji u svom radu dolaze u kontakt s ljudima i mogu uočiti promjene kože koje zahtijevaju pregled. Za opću populaciju bit će organizirani info dani, tiskat će se edukativne brošure i letci, a osnovnim informacijama o melanomu moći će se pristupiti i putem mrežne stranice i društvenih mreža. Naglasak je i na upoznavanju s mogućnostima dermoskopije i oftalmoskopije kao metodama rane dijagnostike melanoma.

Upoznavanje s najnovijim terapijskim mogućnostima je od iznimne važnosti za oboljele s obzirom na značajno produljenje preživljenja. Nažalost, mnogim oboljelima u cijelom svijetu, a posebno u nerazvijenim zemljama, ove nove terapijske mogućnosti nisu dostupne. E-Health metodama primijenjenima kroz projekt poboljšat će se pristup informacijama o novim mogućnostima i suvremenom liječenju bolesnika.


Projekt MELAdetect doprinijet će:

 1. prevenciji melanoma kože, sluznica i oka
 2. poboljšanju rane dijagnoze melanoma u zemljama partnerima
 3. informiranju i podizanju svijesti o melanomu kože, sluznica  oka
 4. informiranju i podizanju svijesti o novim terapijskim mogućnostima kod melanoma te o mogućnostima sudjelovanja u kliničkim studijama
 5. razmjeni iskustava u prekograničnom području


Glavne aktivnosti:

 1. Organizacija i provedba radionica za zdravstvene i ne-zdravstvene djelatnike
 2. INFO-DANI - organizacija i implementacija radionica  za širu javnost uz preglede
 3.  Upoznavanje zdravstvenih djelatnika i studenata s mogućnostima korištenja dijagnostičke opreme
 4. Izrada Akcijskog  plana za prevenciju, rano otkrivanje i liječenje melanoma
 5. Organizacija dvodnevnog simpozija
 6. Implementacija zdravstvenog pilot projekta korištenjem e-heath alata

 

Budžet:

Zavod za javno zdravstvo Zadar
ERDF/IPA: 165.111,65 €
Udio sufinanciranja: 29.137,35 €
Ukupni prihvaćeni trošak: 194.249,00  €

Sveučilište u Zadru
ERDF/IPA: 67.923,07 €
Udio sufinanciranja: 11.986,43 €
Ukupni prihvaćeni trošak: 79.909,50 €

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
ERDF/IPA: 54.731,50 €
Udio sufinanciranja: 9.658,50 €
Ukupni prihvaćeni trošak: 64.390,00 €

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 ERDF/IPA: 137.953,21 €
Udio sufinanciranja: 24.344,69 €
Ukupni prihvaćeni trošak: 162.297,90 €

Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
 ERDF/IPA: 128.844,27 €
Udio sufinanciranja: 22.737,23  €
Ukupni prihvaćeni trošak: 151.581,50 €

Ukupno:
ERDF/IPA: 554.563,70 €
Udio sufinanciranja: 97.864,20 €
Ukupni prihvaćeni trošak: 652.427,90 €