Događanja

ODRŽANA PROMOCIJA EDUKATIVNOG FILMA »Sa suncem odgovorno« u BARU

28.8.2019. | Događanja

BARSKA BOLNICA OBILJEŽILA ZAVRŠETAK PROJEKTA MELAdetect PROMOCIJOM EDUKATIVNOG FILMA »Sa suncem odgovorno«

ODRŽANA PROMOCIJA EDUKATIVNOG FILMA »Sa suncem odgovorno« u BARU

Zaokružujući 26-to mjesečnu prekograničnu saradnju u sklopu projekta MELAdetect -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz trilateralnog programa IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, projektni partner iz Crne Gore, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar organizovala je premijerno prikazivanje edukativnog filma »Sa suncem odgovorno« dana 22. avgusta 2019. godine sa početkom u 10 časova u biblioteci Opšte bolnice Bar. Cilj ove projekcije bio je podizanje svijesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma, budući da Crna Gora, a naročito naš grad pod Rumijom, kao dio mediteranske regije, podliježe visokom stepenu insolacije tokom cijele godine.

Prisutne je najprije pozdravio direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, dr Dragoslav Tomanović, spec. hirurg, koji je sa ponosom istakao da „smo nadmašili očekivanja sa početka partnerstva, te da smo u svakom pogledu premašili zadate rezultate i ishode projekta“. On je nadalje naglasio konkretne i direktne benefite kako za Opštu bolnicu Bar, tako i za njene pacijente, naglašavajući nabavku moderene savremene medicinske opreme za dermatološku i oftalmološku ambulantu, sprovođenje edukacije medicinskih profesionalaca u Crnoj Gori, obuku nezdravstvenih radnika koji dolaze u kontakt sa ljudskom kožom kako bi ih upućivali u Opštu bolnicu Bar na pregled sumnjivih promjena na koži, rad na podizanju svijesti kod opšte populacije kako na kolektivnom, tako i na individualnom nivou što će se nastaviti i u narednom periodu, te stvaranje mreže zdravstvenih i medicinskih stručnjaka u prekograničnom području radi razmjene iskustava. Na kraju, dr Tomanović je ukazao na značaj izrade petogodišnjeg Akcionog plana unaprjeđenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, sluznica i oka, kao i na snimljen edukativni film, koji zajedno sa svim pobrojanim aktivnostima, predstavlja trajno nasljeđe našeg projekta MELAdetect.

Član projektnog tima JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, dr Biljana Raičević, spec. dermatovenerolog ukratko je upoznala prisutne sa realizacijom projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, navodeći da je „u okviru projekta za dermatološku ambulantu nabavljen savremeni dermoskop, kojim se vrši mapiranje cijelog tijela sa mogućnošću upoređivanja snimaka pri svakom sljedećem pregledu i UVB lampa, dočim je za oftalmološku ambulantu nabavljen indirektni oftalmoskop sa sistemom za fiksnu i mobilnu digitalnu oftalmoskopiju“. U svom izlaganju, dr Biljana Raičević navela je da je održano pet ciklusa edukativnih radionica za zdravstvene radnike (ukupno pohađalo 217 u odnosu na 125 koliko je planirano), dok je za nezdravstvene održano tri ciklusa (ukupno prisustvovalo 60 u odnosu na 45 koliko je planirano). Pored toga, ona je kazala da su organizovani informativni dani za opštu populaciju, čiji je cilj bio da se podigne niska svijest kod ljudi o melanomu, tako da se sa realizacijom info dana otpočelo najprije u ruralnoj sredini (ambulanta u Ostrosu), zatim se nastavilo u Luci Bar i Post of Adria (lučki radnici i administracija), potom u Opštini Bar (Služba zaštite, Komunalne djelatnosti i Vodovod), dok smo za Svjetski dan melanoma u maju obišli vrtiće upoznajući dječicu sa slikovnicom „Oprezni na suncu“ i istog dana održali smo i predavanje u Kultunom centru Bar, a na kraju, na Dan bolnice, 7. jun, posjetili smo odjeljenje Pedijatrije na kojem smo podijelili djeci slikovnice i njihove roditelje informisali o riziku neadekvatnog izlaganja suncu. Nadalje, dr Biljana Raičević osvrnula se i na organizaciju Fokus grupe koja je radila na Akcionom planu i aktivnom angažmanu i učešću kolega iz primorske i centralne regije, te učešću medicinara na dvodnevnom Simpozijumu o melanomu upriličenom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ona je zatim nešto više kazala o samom edukativnom filmu njegovom nastanku, poruci koju nosi i cilju koji se njime želi postići kod opšte populacije. Isto tako, dr Biljana Raičević istakla je da se u oftlamološkoj i dermatološkoj ambulanti svakodnevno obavljaju pregledi, tako da je broj izvršenih pregleda značajno veći nego što je to bilo predviđeno projektom (360 ostvareno u odnosu na planiranih 120). Na kraju, dr Biljana Raičević zahvalila se projektnom timu iz Bara i posebno direktoru bolnice, dr Dragoslavu Tomanoviću, čijom zaslugom je ovaj projekat više nego uspješno priveden kraju.

Nakon prezentacije dr Biljane Raičević, uslijedila je projekcija filma »Sa suncem odgovorno«, koji su prisutni sa interesovanjem odgledali. Na početku filma, prikazan je pacijent, koji se obraća ljekaru zbog promjene koju je uočio na mladežu, a u nastavku se prati cijeli proces od detekcije promjene, preko dijagnostike, praćenja nastale promjene do liječenja. Narativni dio filma povjeren je stručnjacima, koji su ujedno bili ili članovi projektnog tima ili angažovani za edukacije tokom realizacije radionica i imaju veliko iskustvo sa liječenjem melanomom, a oni govore o tipovima kože, vrstama melanoma, prevenciji, načinu dijagnostikovanja, prevenciji i zaštiti i od sunca, koristeći lako prijemčiv i razumljiv vokabular sa ciljem da se dopre do što šire populacije. Pojedini djelovi filma su animirani, kako bi bili interesantni i podesni za dječji uzrast, s ciljem da od najranijeg doba usvajaju pravilan odnos prema izlaganju suncu shodno preporukama ljekara.

Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Implementacija projekta započela je 1. jula 2017. godine, a završava se 31. avgusta 2019. godine.