Melanomi

Kako se postavlja dijagnoza melanoma?

28.3.2018. | MELANOM KOŽE

Na pregledu kod dermatologa liječnik će pitati za povijest bolesti (otkad se promjena pojavila i kako se razvijala) i obiteljsku anamnezu, a osim promjene na koži zbog koje ste došli, napravit će klinički pregled cijele kože i sluznica. Pregled cijele kože i svih vidljivih sluznica od iznimne je važnosti.

Najvažniji dio pregleda dermatolog će obaviti uređajem koji se naziva dermoskop, koji omogućava liječniku bolji i precizniji uvid u  pigmentne promjene na koži.

Pregled dermoskopom nije invazivan i nije bolan. Evidentirat će se sve promjene koje je potrebno dalje pratiti te će liječnik naručiti osobu na kontrolu. Dermatolog će prema potrebi učiniti i fotodokumentaciju.

Ako je neka od promjena sumnjiva, liječnik će vas uputiti na kirurško uklanjanje promjene.

Dio kože koji je uklonjen daje se na analizu te se uzorak priprema za pregled pod mikroskopom. Specijalist patolog nakon patohistološke analize daje konačnu dijagnozu (patohistološki nalaz) promjene koja je kirurški uklonjena.

Ako je promjena dobroćudna, potrebno je dalje dolaziti na redovite kontrole kod dermatologa prema dogovoru.

"Ako je promjena zloćudna, liječenje se dalje nastavlja kod dermatovenerologa te se po potrebi uključuje onkolog ako to stadij bolesti zahtjeva."

"Daljnje liječenje odvijat će se prema preporuci i dogovoru tima koji čine onkolog, dermatolog, patolog i kirurg."

Pronađi nas

Vezani članci