Partners

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Adresa: Kolovare 2, 23000 Zadar

Telefon: +385 23 203 580

Web: www.zjz-zadar.hr

 

Sveučilište u Zadru

Adresa: Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar

Telefon: +385 23 400 411

Web: www.unizd.hr

 

Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA

Adresa: Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar

Telefon: +385 23  492 880

Web: www.zadra.hr

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV bb (Bijeli brijeg bb), 88000 Mostar

Telefon: +387 36 335 605

Web: www.mef.sve-mo.ba

 

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

Adresa: Podgrad bb, 85 354 Stari Bar

Telefon: + 382 30 342 333

Web: www.bolnicabar.me