Rezultati

Rezultati

Edukativni film MELAdetect

https://www.youtube.com/watch?v=GSGtGe0x0Kw

Akcijski plan unaprjeđenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, oka, sluznica

Akcijski plan MELAdetect

Edukativni materijal izrađen na temelju upita korisnika e-health alata

Edukativni sadržaj MELAdetect

Publikacije - Slikovnica MELAdetect

Oprezni na suncu - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Letak MELAdetect

Letak MELAdetect - Zavod za javno zdravstvo Zadar

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Promotivni materijali - Brošura MELAdetect

Što trebamo znati o melanomu - JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Promotivni materijali - Letak MELAdetect

Letak MELAdetect - JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar