Događanja

Međunarodni simpozij MELAdetect

30.4.2019. | Događanja
Međunarodni simpozij MELAdetect

Međunarodni simpozij MELAdetect

U sklopu provedbe projekta MELAdetect organizira se dvodnevni međunarodni simpozij za zdravstvene djelatnike na temu ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, sluznice i oka. 

OPĆE INFORMACIJE

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA

Medicinski fakultet - Sveučilište u Mostaru
Trg hrvatskih velikana 1, Mostar, BiH

16.-18. svibnja 2019.

TEMA

Sesije na kojima će biti predstavljene odgovarajuće teme su:

  • Epidemiologija, prevencija i predstavljanje melanoma
  • Poboljšanje ranog otkrivanja melanoma
  • Pacijenti oboljeli od melanoma kao zagovaratelji i stručnjaci zagovaratelji pacijenata s melanomom
  • Terapija melanoma
  • Uvealni melanom
  • Što treba znati o UV i genetici

TEHNIČKI ORGANIZATOR

E.C.H.R. d.o.o

Matice hrvatske 15, HR-21000 Split

PRIJAVA

Prijavite se putem obrasca https://forms.gle/d9bhv9yXiysxaetL6

POTVRDA O SUDJELOVANJU

Svi sudionici dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Sudjelovanje će se vrednovati temeljem pravilnika o trajnom usavršavanju pripadajućih komora.

JEZICI SIMPOZIJA

Hrvatski, crnogorski, bosanski, srpski i engleski jezik

KOTIZACIJA

Za ovaj simpoziji nije potrebna uplata kotizacije

ROK ZA PRIJAVU

13. svibnja 2019. godine

PUT I SMJEŠTAJ

Projektnim sredstvima osiguran je put Bar-Mostar-Bar (Crna Gora) te Zadar-Mostar-Zadar (Hrvatska) i smještaj za ograničen broj sudionika u dvokrevetnim sobama u hotelu Mepas u Mostaru. 

Molimo da se prijavite do gore navedenog roka kako bismo vas na vrijeme obavijestili o osiguranom putu i smještaju. 

PROGRAM

Međunarodni simpozij MELAdetect

PROGRAM

Predsjednik organizacijskog odbora: prof. dr. sc. Milenko Bevanda

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Milenko Bevanda; prof. dr. sc. Dijana Vican; Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psihijatrije; prof. dr. sc. Danijel Pravdić; Tomanović Dragoslav, dr. med. spec. kirurgije; Marina Dujmović Vuković, dipl. iur.; Marina Blažević Longin, dipl. iur.

Znanstveni odbor: prof. dr. sc. Milenko Bevanda; prof. dr. sc. Dubravka Šimić; prof. dr. sc. Suzana Konjevoda; prof. dr. sc. Ivan Ćavar; doc. dr. sc. Zrinjka Paštar; mr. sc. Biljana Raičević; prof. dr. sc. Katarina Vukojević

Tehnički odbor: Jelena Ćosić, prof.; Marin Šunjić, dipl. iur.; Ivana Soldo, mag. iur.; Ninela Plamenac, prof.; Alda Sovitti-Borčilo, mag. oec.; Frane Šare, bacc. oec.

   OTVARANJE

Mjesto: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb (Bijeli brijeg bb), 88000 Mostar

Vrijeme:

Otvaranje simpozija 16/05/2019, 17:00-19:00 sati

1. dan 17/05/2019, 10:00-17:00 sati

2. dan 18/05/2019, 10:00-13:00 sati

VRIJEME

Registracija sudionika & Otvaranje simpozija

17:00-18:00

Registracija

18:00-18:30

OTVARANJE SIMPOZIJA I PORUKA DOBRODOŠLICE

prof. dr. sc. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psihijatrije, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadar

Tomanović Dragoslav, dr. med. spec. kirurgije, ravnatelj JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar

Marina Dujmović Vuković, dipl. iur, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

MELADETECT- PREDSTAVLJANJE PROJEKTA, KAKO JE ZAPOČEO I KAKO SE RAZVIJAO

18:30-18:45

Uvod u projekt

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda

18:45-19:00

Prezentacija projekta

Prof. dr. sc. Suzana Konjevoda

19:00

OSVJEŽENJA

 

PROGRAM

Međunarodni simpozij MELAdetect

  1. DAN

Mjesto: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Vrijeme: 17/05/2019, 10:00-17:00 sati

VRIJEME

SEKCIJA

Voditelji sekcije: prof. dr. sc. Milenko Bevanda; prof. dr. sc. Dubravka Šimić; Rajko Strahinja, dr. med.

10:00-11:30

EPIDEMIOLOGIJA, PREVENCIJA I UVOD U MELANOM

 

TEMA

PREDAVAČ

10:00-10:15

Trenutačne epidemiološke činjenice. Možemo li bolje? (Skype)

prof. dr. sc. Ana-Maria Forsea

10:15-10:30

Prevencija je najbolja terapija

doc. dr. sc. Zrinka Biloglav

10:30-10:45

Različiti klinički oblici melanoma

prof. dr. sc. Dubravka Šimić

10:45-11:00

Melanom u Crnoj Gori

Rajko Strahinja, dr. med.

11.00-11.15

Rijetki melanom - melanom sluznice

prof. dr. sc. Milenko Bevanda

11:15-11:30

RASPRAVA

11:30-11:45

DRUŽENJE UZ OSVJEŽENJE ZA SUDIONIKE

 

SEKCIJA

11:45-12:30

RANA DIJAGNOZA MELANOMA

Voditeljice sekcije: doc. dr. sc. Zrinjka Paštar; mr. sc. Biljana Raičević; prof. dr. sc. Suzana Konjevoda

TEMA

PREDAVAČ

11:45-12:15

Uloga dermatoskopije u ranom otkrivanju melanoma

doc. dr. sc. Zrinjka Paštar

12:15-12:30

RASPRAVA

 

SEKCIJA

12:30-13.15

ZASTUPNICI PRAVA PACIJENATA OBOLJENIH OD MELANOMA

Voditelji sekcije: doc. dr. sc. Zrinjka Paštar; Dick Plomp;  Fredrik Ostman

 

TEMA

PREDAVAČ

12:30-12:45

Tko su zastupnici prava pacijenata oboljelih od melanoma

Dick Plomp

12:45-13:00

Moje iskustvo s melanomom

Fredrik Ostman

13:00-13:15

RASPRAVA

13:15-14:30

PAUZA ZA RUČAK

VRIJEME

SEKCIJA

14:30-16:00

TERAPIJA MELANOMA, PRVI DIO

Voditeljice sekcije: prof. dr. sc. Antonella Romanini, doc. dr. sc. Davorin Kozomara

 

TEMA

PREDAVAČ

14:30-14:45

Neoadjuvantna terapija melanoma

prof. dr. med. Antonella Romanini

14:45-15:00

Terapija melanoma -  osvrt, moje iskustvo i moje iskustvo s kliničkim ispitivanjima

15:00-15:15

Pristup novim oblicima liječenja u Bosni i Hercegovini

dr. sc. Inga Marijanović

15:15-15:45

RASPRAVA

15:45-16:00

DRUŽENJE UZ OSVJEŽENJE ZA SUDIONIKE

16:00-17:00

TERAPIJA MELANOMA, DRUGI DIO

Voditelji sekcije: doc. dr. sc. Davorin Kozomara; prof. dr. sc. Željko Miljušković; mr. sc. Biljana Raičević

16:00-16:15

Kirurški pristup liječenju melanoma

doc. dr. sc. Davorin Kozomara

16:15-16:30

Naša iskustva u kliničkim studijama

prof. dr. sc. Željko Miljušković

16:30-17:00

RASPRAVA

17:00-18:00

OSVJEŽENJE

         

 

 

 

PROGRAM

Međunarodni simpozij MELAdetect

  1. DAN

Mjesto: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Vrijeme: 18/05/2019, 10:00- 13:00 sati

VRIJEME              

SEKCIJA

10:00-11:30

UVEALNI MELANOM

Voditelji sekcije:

prof. dr. sc. Nenad Vukojević; prof. dr. sc. Tomislav Jukić; prof. dr. sc. Ivan Ćavar

TEMA

PREDAVAČ

10:00-10:15

Uvealni melanom

prof. dr. sc. Nenad Vukojević

10:15-10:30

Operativni pristup liječenju okularnog melanoma

  prof. dr. sc. Tomislav Jukić

10:30-10:45

RASPRAVA

10:45-11:30

DRUŽENJE UZ OSVJEŽENJE ZA SUDIONIKE

 

SEKCIJA

11:30-12:15

MOLEKULARNI PRISTUP MELANOMU

Voditeljice sekcije:

dr. sc. Branka Bernard; prof. dr. sc. Ivan Ćavar; prof. dr. sc. Suzana Konjevoda

 

TEMA

PREDAVAČ

11:30-11:45

Molekularni pristup riziku od metastaze i stanične parabioze

dr. sc. Branka Bernard

11:45-12:00

Genetički aspekti uvealnog melanoma i mogućnost predviđanja tijeka bolesti

 (PRAME)

prof. dr. sc. Ivan Ćavar

12:00-12:15

Upotreba tumorskih markera i intermedijarnih filamenata tijekom razvoja ljudskog oka i uvealnog melanoma

Josipa Marin Lovrić, dr. med.

12:15-13:00

RASPRAVA I ZATVARANJE SIMPOZIJA

 

Glavni cilj projekta „MELAdetect“ je zajedničkom prekograničnom suradnjom poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznice i oka te će doprinijeti podizanju trenutno niske razine svijesti javnosti o melanomu kroz projektne aktivnosti. Provedbom projekta organizirani su informativni dani i kampanje za podizanje svijesti javnosti o melanomu i specijalizirane radionice za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike radi poboljšanja znanja o ranom otkrivanju melanoma.  Nabavljena je nova oprema radi edukacije i poboljšanja kvalitete pregleda te uspostavljena mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području radi zajedničke analize postojećeg stanja i strateškog planiranja u budućnosti. Izrada zajedničkog akcijskog plana, izrada e-health alata i provedba pilot projekata na projektnom području stvorili su konkretan, održiv i inovativan pristup prevenciji i dijagnostici melanoma.

Dokumenti